3D & New Materials

3D & New Materials -messut yhteistyöhön Suomen suurimman valmistavan teollisuuden yritysverkoston kanssa

Tiedote  19.02.2024

Yhteistyö 3D & New Materials -messujen ja FAME-yritysekosysteemin välillä tuo Tampereelle uusimmat näkymät valmistavan teollisuuden tulevaisuuteen. Rekisteröityneille maksuttomat messut ovat osa kolmiosaista valmistavan teollisuuden ammattilaistapahtumaa 19.–21. maaliskuuta.

Wärtsilän vuotosäiliö. Vasemmalla perinteisesti valmistettu vuotosäiliö ja oikealla 3D-tulostettu. Täysin sama toiminnallisuus, mutta painoa kevennetty 90 %. 3D-tulostettu osa validoitu käyttöä varten ja pystyy korvaamaan perinteisen osan. Kuvassa olevat osat nähtävillä FAMEn osastolla A86. ©Wärtsilä

3D & New Materials -messut on solminut yhteistyösopimuksen Suomen suurimman valmistavan teollisuuden innovaatioalustan DIMECC:n ja sen yritysekosysteemin FAME:n kanssa. Yhteistyön myötä verkosto tuottaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 19.–21. maaliskuuta järjestettäville messuille monipuolista tapahtumasisältöä kaikkina kolmena päivänä.

FAME on valmistavan teollisuuden innovaatioalustan DIMECC:n yritysekosysteemi, jonka perustajayrityksiin kuuluu Valmetin, Patrian ja Wärtsilän tapaisia toimijoita. Ekosysteemin tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavien maiden tasolle vaativien 3D-tulosteiden suunnittelussa, valmistamisessa sekä hyödyntämisessä ja myynnissä. Toiminnalla tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä valmistavan teollisuuden toimijoiden välille toimialan kehityksen ja kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Näytteillä olevat kappaleet ovat oikeita sovelluskohteita valmistavasta teollisuudesta, joita on aiemmin valmistettu perinteisin menetelmin ja nyt 3D-tulostuksen avulla. Muutos on siis messukansalle käsin kosketeltavissa. Lisäksi messuohjelmassamme käsitellään 3D-tulostusta yhtenä valmistusmenetelmänä muiden joukossa, tasavertaisesti yhdessä hitsauksen ja koneistuksen kanssa. Myös eri teknologioiden järkevä yhdistely kustannusten ja hyötyjen näkökulmasta tulee olemaan näkyvästi esillä”, toteaa FAME:n ekosysteemijohtaja Eetu Holstein.

3D & New Materials -messuilla esillä olevia teemoja ovat valmistavan teollisuuden uudet hyödynnettävät materiaalit, resurssiviisaus sekä teknologiset innovaatiot. Tapahtuma tarjoaa näkymiä valmistavan teollisuuden uusimpiin teknologisiin oivalluksiin ja ratkaisuihin. Messuilla esitellään myös tulostamisen arvoketjua suunnittelusta lopputuotteeseen sekä uusimpia materiaaliratkaisuja valmistavaan teollisuuteen.

3D & New Materials -messut ovat osa kolmiosaista valmistavan teollisuuden ammattilaistapahtumaa, johon kuuluvat myös Konepaja ja Nordic Welding Expo