3D & New Materials
Kuvassa 3D-tulostin.

Suunnittelun anarkiaa

Kolumni  21.01.2020

Suomessa on kasvava joukko yrityksiä, jotka ovat jo löytäneet oman tapansa saada teollisella 3D-tulostuksella kilpailuetua tuotekehitykseen ja tuotantoon. Yrityksiä yhdistää muun muassa innovaationälkä, halu luoda uusia kumppanuuksia ja jatkuvaan uusiutumiseen kannustava kulttuuri. Mitä pienempi yritys, sitä selkeämmin nämä ominaisuudet ovat nähtävillä.

3D-tulostus tunnistetaan tulevaisuuden skenaarioissa ja tutkimuksissa merkittäväksi muutosvoimaksi ja tuotannon uudistajaksi, jopa disturpion alkulähteeksi. Arvioita on vaikea kumota. Merkit ovat selkeinä esillä. Alan kansainväliset tapahtumat paisuvat, myyntiluvut sojottavat ylöspäin ja uusia 3D-tulostuksen sovelluksia raportoidaan päivittäin. Toistaiseksi vielä odottelemme kotimaisia läpimurtosovelluksia ja innovaatioita, joiden pohjalta suomalainen uskoo, kun näkee.

3D-tulostuksen hyödyntäminen on toistaiseksi monille vielä yksinkertaisten muoviprototyyppien valmistamista edullisilla 3D-lankatulostimilla. Se on kaukana muutoksesta ja uudistumisesta, mutta on tärkeää, että uteliaisuus on herännyt ja liikkeelle on lähdetty.

3D-tulostus on yksinkertaisimmillaan työkalu, jolla suunnittelijan tuottama CAD-malli muutetaan käsinkosketeltavaksi esineeksi. Prototyyppiä voidaan kenties sovittaa työn alla olevaan kokonaisuuteen, tai hyödyntää projektin konkretisoijana myyntiponnisteluissa.

Mitä Leonardo da Vinci tekisi 3D-tulostuksella?

Hieman pidemmällä olevat yritykset hyödyntävät jo uusia suunnittelumahdollisuuksia, kuten materiaalin käytön minimointia. 3D-tulostuksen suurimmat hyödyt konkretisoituvat kuitenkin vasta systemaattisen ajattelun kautta, jolloin tarkasteluun otetaan muun muassa ansaintamalli, tuotekonsepti, valmistusmenetelmä, ohjelmistotyökalut ja tuotteen halutut uudet ominaisuudet.

Yritysjohdon mahdollisuutena on uudistaa toimintaa strategisesti ja valmistautua seuraaviin vaiheisiin, kuten tuotteiden asiakaskohtaiseen räätälöintiin, innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen tai uusiin jakelukanaviin. Suunnittelijan mahdollisuutena on hyväksyä suuremmat vapausasteet ja löytää uudet työkalut. Tuotannon haasteena on valmistusprosessin ja logistiikan muuttaminen.

Parhaimmillaan 3D-tulostus tarjoaa mahdollisuuden rikkoa toimialueiden rajoja, synnyttää uusia arvoketjuja ja luoda täysin uusia ratkaisumalleja. Laajasti ajateltuna kyseessä on samanlainen murros kuin siirtyminen hevosvaunuista autoihin, analogisen valokuvauksen muuttuminen digitaaliseksi, tai internetin ja kameran integroituminen puhelimeen. Mitähän Leonardo da Vinci olisi tehnyt, jos olisi saanut käyttöönsä 3D-tulostuksen?

Haasta itsesi ja muut kokeilemaan rohkeasti

Mitä tavallisen pk-yrityksen tai startup-yritysten sitten kannattaisi tehdä, jotta 3D-tulostuksesta voisi muodostua kilpailuetu?

  • Enemmän kokeiluja. Haasta itsesi ja työkaverisi tekemään enemmän kokeiluja konttorin 3D-tulostimella. Hassutelkaa muodoilla ja mahdollisuuksilla. Kilpailkaa siitä, kuka ehdottaa hulluimpia ideoita. Jos tulostinta ei ole, hanki sellainen (investoinniksi riittää n. 1000€).
  • Entä jos…? on yksi arvokkaimmista kysymyksistä. Entä jos tekisimme tämän toisin? Entä jos suunnittelisimme tuotteen uudestaan 3D-tulostettavaksi? Entä jos teemme 3D-tulostuksesta strategisen kilpailuedun? Entä jos hankimme asiasta tietävän kumppanin?
  • Jalat välillä maahan. Mieti 3D-tulostusta tarkemmin esimerkiksi johtotiimin kanssa. Mitä tapahtuu seuraavan 2–3 vuoden aikana? Kuinka se vaikuttaa yritykseemme? Mitä kilpailijat mahtava tehdä? Entä jos 3D-tulostus ei olekaan ohikiitävä trendi, vaan arkipäiväistyvä toimintatapa?
  • Ota selvää. Tutustu, mitä aiheen parissa tapahtuu maailmalla. Kutsu alan toimijoita kylään. Hanki tiimillesi koulutusta ja osaamista. Hahmota oma faktoihin ja todennäköisyyksiin perustuva näkemys ja mahdollinen kehityspolku eteenpäin.
  • Vakavampia kokeiluja. Hyödynnä alan kotimaisten palveluntarjoajien osaamista ja kokeile tuotteiden tekemistä esimerkiksi metallien 3D-tulostuksella.

Alla on kuvitteellinen esimerkki tuotekonseptin kehittymisestä 3D-tulostettavaksi.

Piirretty mallikuva 3D-tulostuksen vaiheesta.  Mallikuva 3D-tulostuksen vaiheesta.  Mallikuva 3D-tulostuksen vaiheesta.  Mallikuva 3D-tulostuksen vaiheesta.

Pekka Ketola
toimitusjohtaja
3DStep Oy

Kuvassa Pekka Ketola, 3DStep Oy:n toimitusjohtaja

Kirjoittaja on 3DStep Oy:n toimitusjohtaja, joka vierailee innostuneesti yritysten kahvipöydissä konkretisoimassa 3D-tulostuksen hyötyjä.