3D & New Materials

Tuotannon työkalujen suunnittelu ja 3D-tulostaminen

ti 29.11.2022 11:30-12:00

3D Stage

Case-esimerkki: Kiristystyökalu ruuviliitokselle haastavaan kohteeseen. Työkalun suunnittelu ja valmistus 3D-tulostamalla, ja siitä saadut hyödyt.

Antti Haapalainen, Team Leader, Manufacturing Engineering