3D & New Materials

Case-esimerkki autoteollisuudesta: Alumiinisen moottorikannakkeen valmistus EOS M400 -metallitulostimilla

ke 30.11.2022 10:10-10:30

3D Stage

Case-esimerkki 3D-tulostetun osan valmistuksen optimoinnista ja vaatimustenmukaisuuden varmistuksesta suorituskykyisen urheiluauton prototyyppivalmistuksessa.
Case-esimerkissä tarkastellaan alumiinimateriaalin, prosessiparametrien ja jälkikäsittelyjen merkitystä osan valmistuskustannuksiin ja läpimenoaikaan.

Project Manager PMP, Jukka Simola, EOS Finland.